Niels Kim Fotografie

Voorwaarden

Bij het gebruik van deze site en foto's ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Foto's op de site

De foto's op deze site blijven te allen tijde eigendom van Niels Kim. De foto's zijn vrij te gebruiken in de privésfeer en mogen worden geplaatst op persoonlijke sites en persoonlijke social media-profielen. Het is niet toegestaan om de copyright-tekst van de foto te verwijderen of de foto anderzijds aan te passen (bijsnijden, roteren, photoshoppen, et cetera).

Voor het gebruik van de foto's anders dan eerder aangegeven, dient toestemming te worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar van de foto. Voor commerciële doeleinden dient tevens de geportretteerde(n) (voor zover mogelijk) om toestemming te worden gevraagd.

Bestelde foto's

Voor geprinte foto's die via deze site zijn besteld gelden andere voorwaarden. De rechten op deze foto's blijven te allen tijde bij Niels Kim. Deze foto's mogen op geen enkele manier worden vermenigvuldigd of gedigitaliseerd. Deze foto's zijn vrij te gebruiken in de privésfeer, maar mogen niet worden gebruikt op persoonlijke sites, et cetera.

Disclaimer

De foto's op deze site zijn gemaakt in openbare gelegenheden en zijn zodoende nagenoeg vrij van portretrecht. Indien je jezelf herkent op één of meerdere van de foto's op deze site, en tegen plaatsing van deze foto('s) bent, dan kan er -in overleg- worden besloten de desbetreffende foto('s) van de site te verwijderen.

Het bezoeken van deze website, het gebruik en het downloaden van gegevens van deze website is geheel op eigen risico van de gebruiker.

Op deze website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan scripts, teksten, gegevens, foto's, afbeeldingen of enig ander materiaal over te nemen zonder nadrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar van het materiaal (met uitzondering van de eerder aangegeven vrij te gebruiken foto's binnen de privésfeer).

Linken naar pagina's binnen deze site is toegestaan. Rechtstreeks hotlinken naar foto's (of andere afbeeldingen) is niet toegestaan.